Lehrveranstaltungen im Wintersemester 18/19

Vorlesung + Übung (Sprache: deutsch)

Kommunikationsnetze 1 (KN1)

Dozent:
  • Dr. Irfan Simsek
Raum:
Mo: S04 T01 A02; Di: S07 S00 D07
Termin:
Mo: 18-20h; Di: 8-10h
Hörerschaft:
AI-SE-Ba-2017 LA-Info-GyGe-Ba-2014 Mathe-Ba-2013 TechMathe-Ba WiInf-Ba-2010-V2013

Seminar (Sprache: deutsch)

Seminar Technik der Rechnernetze

Raum:
nach Absprache
Termin:
nach Absprache
Hörerschaft:
AI-SE-Ba-2017 WiInf-Ba-2010-V2013 WiInf-Ma-2010

Projektseminar (Sprache: deutsch)

Master-Projekt Kommunikationsnetze (MP)

Dozent:
  • Prof. Dr.-Ing. Erwin P. Rathgeb
Raum:
nach Absprache
Termin:
nach Absprache
Hörerschaft:
AI-SE-Ma-2010 WiInf-Ma-2010

Fallstudie (Sprache: deutsch)

Fallstudien zu Kommunikationsnetzen (FS)

Dozent:
  • Prof. Dr.-Ing. Erwin P. Rathgeb
Raum:
nach Absprache
Termin:
nach Absprache
Hörerschaft:
AI-SE-Ma-2010 AI-SE-Ma-2010 Mathe-Ma-2008 Mathe-Ma-2013 TechMathe-Ma WiInf-Ma-2010